KBT HälsoLiv Växjö

Jag har samtal på fredagar:

Sandgärdsgatan 23, 3 tr (hiss finns)

anna.sonrei@kbthalsoliv.se

0736885655

Ring eller eposta mig för att boka tid.

 

Anna Sonrei

 

Fil.mag. Socionom, fil.kand. Psykologi,

Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT) vid Kognio i Lund.

Grundläggande klinisk hypnosutbildning från SFKH, Stockholm.

Läser för närvarande min fortsättningsutbildning i psykoterapi vid Svenska Institutet för för Kognitiv psykoterapi i Stockholm samt 2-årig utbildning i klinisk hypnos vid SFKH, Stockholm.

Schematerapi moduler A-C

 

2006 blev jag klar socionom och arbetade som sådan under några års tid. Ett par år

efter min examen fortsatte jag studera till KBT-terapeut och blev klar 2009. Jag har

träffat människor i alla skeden i livet både när jag arbetade som socionom och terapeut.

Psykisk ohälsa, vare sig det är ångest, depression eller någon form av kris, påverkar vår vardag och vårt arbete/studier på ett negativt sätt. Genom samtal kan vi överkomma våra problem och få en fungerande vardag.

 

Välkommen till KBT HälsoLiv!

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv, evidensbaserad terapi där tankar, känslor och beteende undersöks för att hitta nya strategier som kan hjälpa dig till en bättre fungerande tillvaro. Terapins primära fokus ligger på den nuvarande situationen.

KBT är hjälpsamt till den som lider av olika former av psykisk ohälsa t.ex. ångest- och depressionsproblematik.

Terapi och kostnad

 

I kognitiv beteendeterapi arbetar man på ett strukturerat och målinriktat sätt där vi under de första samtalen definierar problemområde. Varje session utgår från en dagordning och terapin blir därmed lätt och logisk att följa. KBT är en aktiv terapi där hemuppgifter, som vi tillsammans kommer överens om, är vanligt förekommande. Det är viktigt att du känner efter att det känns bra för dig med terapin. Vanligen varar terapin mellan 8-15 sessioner beroende på problematik.

 

KBT har visat sig vara verksamt inom flera områden och nedan är några jag arbetat mycket med:

 

- Stress

- Utmattning/utmattningsdepression

- oro/ångest/panikångest

- Sömnsvårigheter

- Kriser

 

Varje session varar ca en timme och kostar 800 kr. Eftersom jag inte är ansluten till försäkringskassan står man för hela kostnaden själv. Jag har endast tider dagtid. Självklart har jag handledning av leg. psykoterapeut.